Політика конфіденційності

Політика конфіденційності використання особистого кабінету Carterino
У цьому документі викладається політика конфіденційності персональних даних (далі -
Політика конфіденційності), яка детально роз'яснює використовуваний порядок збирання та
обробки персональних даних
1. Визначення та терміни
Особистий кабінет Carterino - це програма розміщена на веб сайті
https://carterino.com для збереження персональної інформації з доставки, історії замовлень та вподобань Користувача.
Користувач - це фізична особа яка використовує Особистий
кабінет Carterino для власних потреб.
Контролер персональних даних - це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та
засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку.
Контролер персональних даних є «власником персональних даних» в термінології
українського законодавства.
Процесор персональних даних - це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій
(вказівок, розпоряджень) контролера обробляє персональні дані для контролера. Процесор
персональних даних є «розпорядником персональних даних» в термінології українського
законодавства.
Адміністратор технічної підтримки Особистого кабінету Carterino info@carterino.com (далі -
Адміністратор технічної підтримки ) - представники розробників Особистого кабінету Carterino, що є контролером та процесором персональних даних, переданих Користувачем до розробника в процесі роботи із Особистим кабінетом Carterino.
Адміністратор Особистого кабінету Carterino - уповноважені Користувачем на
управління Особистим кабінетом Carterino особи, що є контролером та
процесором персональних даних, що містяться в Особистому кабінету Carterino.
Персональні дані - будь-які відомості, які є власністю фізичних осіб, що прямо чи
опосередковано дозволяють ідентифікувати цю особу (суб’єкта даних), у тому числі ім’я,
паспортні дані, дані банківських рахунків, електронна пошта, ІР-ідентифікатор,
місцезнаходження та інші ідентифікуючі фізіологічні, генетичні, розумові, економічні та
соціально-культурні показники.
Суб'єкт персональних даних - це фізична особа, до якої відносяться персональні дані і
які з цих персональних даних можна ідентифікувати, або що вже ідентифіковано.
Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що
здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з
персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,
уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ
третім особам, в тому числі співробітникам контролера або процесора персональних даних),
знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
Конфіденційність персональних даних - обов’язкова вимога для співробітників контролера
та (або) процесора персональних даних, що отримали доступ до персональних даних. Головна
ціль цієї вимоги полягає у тому, щоб не допустити поширення персональних даних
користувачів без їх згоди або наявності іншої законної підстави.
2. Законодавство, що регламентує обробку персональних даних
Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до вимог Закону України
«Про захист персональних даних» (<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17>). Обробка
персональних даних клієнтів, які знаходяться на території ЄС або є громадянами ЄС,
регулюється, зокрема, Генеральним регламентом про захист даних ЄС 2016/679 (General Data
Protection Regulation). Повний текст якого міститься за посиланням:
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>.
3. Загальні положення
Використання Особистого кабінету Carterino Користувачем означає згоду з
цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
Використання функцій Особистого кабінету Carterino передбачає передачу
персональних даних, наведених в п. 5.1. даної Політики конфіденційності.
Дана Політика конфіденційності застосовується тільки до Особистого кабінету Carterino. Адміністратор технічної підтримки не контролює і не несе
відповідальність за інші інформаційні ресурси, на які Користувач може перейти за
посиланнями, доступними з Особистого кабінету Carterino - якщо Користувач
передає персональні дані таким інформаційним ресурсам, по відношенню до них діють
політики конфіденційності цих інформаційних ресурсів.
Адміністратор технічної підтримки не перевіряє достовірність персональних даних, що
надаються Користувачем.
4. Контакти
 16610, Україна, м. Ніжин, 0937028369  е-mail адреси: info@carterino.com
5. Персональні дані, що ми опрацьовуємо
Дана Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністратору технічної
підтримки щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності
персональних даних, що Користувач надає Адміністратору технічної підтримки, окрім
випадків, передбачених законодавством, що регламентує обробку персональних даних.
5.1. Дані, що надає користувач
Користувач добровільно надає Адміністратору технічної підтримки персональні дані у таких
випадках:
· під час реєстрації в Особистому кабінеті Carterino
Зібрана інформація про користувача може включати наступне:
· Адреса
· телефон
· e-mail
· IP адреса
5.2. Дані, що збираються автоматично
Користувач, що використовує Особистий кабінет Carterino, автоматично
надсилає інформацію, що містить журнал останніх дій користувача в Особистому кабінеті Carterino.
6. Персональні дані, що ми не опрацьовуємо
Дана Політика конфіденційності не поширюється на персональні дані, що створює і зберігає
Користувач в Особистому кабінеті Carterino, за виключенням тих, що
зазначені у пункті 5.2 цієї Політики конфіденційності, в процесі роботи з Особистому кабінеті Carterino. По відношенню до таких даних діють політики
конфіденційності, що розроблено Особистим кабінетом Carterino.
7. Мета збору та використання персональних даних
Персональні дані необхідні Адміністратору технічної підтримки для:
· надання права на вхід і ідентифікації Користувача, що надіслав запит на вхід
до Особистого кабінету Carterino для подальшого опрацювання його запитів
· оповіщення Користувача, за умови його згоди, засобами електронної пошти про
важливі події  корисні для Користувача.
8. Способи та терміни обробки персональних даних
Адміністратор технічної підтримки не зберігає даних Користувача довше, ніж це необхідно
для виконання мети, для якої вони обробляються. По загальному правилу та у відповідності
до норм законодавства граничний термін обробки персональних даних Адміністратором
технічної підтримки становить так довго, як це необхідно для комплексного вирішення
проблем та надання відповіді на отримані від Користувача запити, реалізації покращень та
доопрацювань функціоналу Особистого кабінету Carterino, а також
впровадження нових послуг. Це означає що Адміністратор технічної підтримки може
зберігати персональні дані Користувача протягом визначеного періоду часу з дати
останнього звернення Користувача, навіть після того, як Користувач перестав
користуватися Особистим кабінетом Carterino. Після закінчення цього періоду
персональні дані будуть видалені, на сьогодні зазначений період складає 1095 днів від
дати останнього звернення користувача.

Для видалення персональних даних  Користувачу необхідно звернутися до Адміністратора технічної підтримки із запитом на видалення персональних даних за контактами info@carterino.com або +380937028369 вказавши інформацію вказану під час реєстрації:

- email та/або телефон

- Ім'я прізвище якщо були зазначені

- Адреса якщо була зазначена

Запит буде оброблений протягом 24 годин і надана інформація Користувачу про успішне виконання або неможливість обробки запиту і уточнення інформації.

Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади
тільки на підставах та в порядку, встановленому законодавством, що регламентує обробку
персональних даних.
Адміністратор технічної підтримки вживає необхідних організаційних і технічних заходів
для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу,
знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших
неправомірних дій третіх осіб.
Адміністратор технічної підтримки спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів
щодо запобігання збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або
розголошенням персональних даних Користувача.
9. Права та обов’язки сторін
Користувач має право:
· приймати рішення про надання своїх персональних даних, необхідних для
використання Особистого кабінету Carterino, і давати згоду на їх обробку;
· оновлювати, доповнювати надану інформацію про персональні дані в разі зміни
даної інформації;
· на отримання інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо
таке право не обмежене законом;
· вимагати від Адміністратора технічної підтримки уточнення його персональних
даних, а також вживати передбачених законом заходів для захисту своїх прав.
Для ініціювання будь-якого права з переліку достатньо повідомити Адміністратора
технічної підтримки будь-яким зручним для Користувача способом.
Адміністратор технічної підтримки зобов’язаний:
· використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 7 цієї
Політики конфіденційності;
· забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошуючи її
без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін,
опублікування, або розголошення іншими можливими способами, надані персональні дані
Користувача, за винятком другого абзацу п.8 цієї Політики Конфіденційності;
· вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача
згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в
існуючому діловому обороті;
· здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного
Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника
або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період
перевірки, в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.
10. Безпека неповнолітніх
Особистий кабінет Carterino не призначена для використання неповнолітніми
користувачами. Адміністратор технічної підтримки Особистого кабінету Carterino серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не
досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, звертається до батьків із закликом
пояснити своїм дітям про мету і потребу у використанні Особистого кабінету Carterino.
11. Файли cookie
Cookie — це невеликі текстові файли, які зберігаються в комп’ютері під час
відвідування певних вебсторінок. На сайті carterino.com можуть бути
використані файли cookie, щоб зрозуміти, який вміст вас цікавить, і запам’ятати вас,
якщо ви знову завітаєте на сайт.
Зверніть увагу, що файли cookie, які можуть бути використані carterino.com,
не можуть завдати шкоди комп’ютеру Користувача. Файли cookie — це невеликі текстові
файли, які зберігаються на комп’ютері Користувача і зберігаються у браузері
Користувача. Більшість файлів cookie, які можуть бути використані carterino.com, є так званими сеансовими файлами cookie, які автоматично
видаляються в кінці відвідування Користувачем вебсайту carterino.com. Інші
файли cookie залишаються на терміналі Користувача до тих пір, поки він їх не
видалить. Ці файли cookie дають можливість нам розпізнавати браузер Користувача при
наступному відвідуванні. Користувач може налаштувати свій браузер так, щоб отримувати
повідомлення від нього про наявність файлів cookie і переконатися, що він дозволяє
тільки файли cookie в окремих випадках, щоб брати їх для певних випадків, або що він
їх повністю виключає або автоматично видаляє при закритті браузера. Деактивація
файлів cookie може означати, що функціональність вебсайту обмежена. Адміністратори
вебсайту мають законний інтерес зберігати файли cookie, щоб забезпечити технічно
бездоганне і оптимізоване надання Послуг.
12. Зміна Політики
Політики До цієї конфіденційності періодично, та без попереднього повідомлення
Користувача про таке, можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні
вимог законодавства. У випадку внесення істотних змін до цієї Політики конфіденційності,
Користувачу необхідно уважно ознайомитися зі змінами та надати згоду з відповідними
змінами конфіденційності. Просимо час від часу переглядати Політику для того,
щоб бути
Політики
в курсі будь-яких змін або доповнень.

Відгуки  клієнтів

Наші сторінки


https://www.facebook.com/carterino    https://www.kidstaff.com.ua/userhistory-669360.html https://kloomba.com/users/irina262516ma/opinions/   https://klubok.com/users/486145/opinions 

ВСІ ТОВАРИ